Policealne Studium Geodezji i Katastru „GEOTEST”

Posiada uprawnienia szkoły publicznej

Czas trwania nauki:
4 semestry - 2 lata

Zajęcia odbywają się:
w trybie zaocznym w soboty i w niedziele 2-3 razy w miesiącu

Termin rozpoczęcia nauki: Wrzesień 2016; Luty 2017
(nabór 2 razy w roku)Zasady rekrutacji:
- pocztą elektroniczną na adres geotest@geodezja.pl
- listownie na adres studium
- osobiście w sekretariacie studium
- podanie (w zakładce Formularze) - po wypełnieniu przesłać na adres geotest@geodezja.pl
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
geodety
- 2 zdjęcia format 37x52mm
- wpisowe w wysokości 50 złotych
- umowa

Czesne:
- 650 złotych/semestr – płatne w pierwszym miesiącu nauki lub w ratach miesięcznych po 150 zł/m-c
- lipiec i sierpień bez opłat

Po ukończeniu studium, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - dyplom uzyskania tytułu zawodowego Technik Geodeta wydany przez  Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

Dyrektor Studium: mgr inż. Anna Włażewska –
geotest@geodezja.pl


copyright © 2005-2016 studiumgeodezyjne.pl webdesign by grupai1.com